20.06.2012

DVD On The Road To Nowhere

De dvd's zijn gearriveerd! Wil je een exemplaar? Stuur dan een mailtje naar ann@kleinverhaal.be . Prijs: 10 euro of 12,5 euro met verzendingskosten. Bestellen maar!

Project pagina: On The Road To Nowhere
15.06.2012

Expositie BAKEN

Gedurende twaalf laagdrempelige ateliers nam fotograaf Bart Gabriel een vijftiental Oostendenaars op sleeptouw. Tijdens de workshops werden Oostende en het water voor de lens gehaald waarbij de deelnemers werden uitgedaagd op een andere manier te kijken, een zoektocht naar compositie, licht en verhaal. Interpretatie in plaats van documentatie.

 

Het resultaat van deze ateliers wordt in een unieke expo gegoten.

Vernissage: 27 juni – 19.00u

De tentoonstelling loopt nog van 28 juni tot 31 augustus.

 

Bibliotheek Kris Lambert

Wellingtonstraat 7 - 8400 Oostende

T 059 29 51 51

 

 

Project pagina: BAKEN
14.06.2012

Graag ook een reddingsplan !

De sociaalartistieke organisaties verenigden zich in BXL. Verslag van deze actie aan het Vlaams Parlement:

 

villa politica I

 

vrt journaal

 

Hopelijk aanleiding om het tij alsnog te doen keren...

12.06.2012

Open brief aan de minister

Vlaamse Regering
Mevrouw Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Koolstraat 35, bus 5
B-1000 Brussel

                                                                                                                       Brussel, 12 juni 2012


Betreft: Kunstendecreet subsidiebeslissing 2013-2016


Geachte Mevrouw de Minister,

 

In april vorig jaar kondigde u in het Vlaams Parlement de klemtonen aan voor de subsidieronde 2013-2016 binnen het Kunstendecreet. Deze klemtonen zijn duidelijk, relevant en meer dan ooit nodig in het licht van de torenhoge sociale en maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan: de maatschappelijke inbedding van organisaties, het belang van samenwerking, de relatie met o.a. onderwijs, welzijn of andere maatschappelijke aspecten en aandacht voor spreiding en diversiteit.

 

In de adviezen die u vorige week openbaar maakte worden die klemtonen niet gehonoreerd. Wel integendeel. Organisaties en kunstenaars die duidelijk kiezen voor engagement en maatschappelijke inbedding zien hun werkingsmiddelen verschrompelen. Onbegrijpelijk.

In het bijzonder voor het sociaal-artistieke werkveld hadden we, in het licht van deze expliciete beleidskeuzes, verwacht dat de middelen licht zouden stijgen. Niet dus. In deze adviezenronde dalen ze (naar 2,98% van het totaal geadviseerde bedrag). De aangekondigde correctie ten voordele van kleinere disciplines werd voor dit werkveld niet gerealiseerd.

 

We gaan er dus op achteruit. Terwijl het werkveld volop groeit en broodnodig is, kunnen andermaal slechts 12 organisaties rekenen op structurele steun. Vier nieuwe organisaties stromen in, vier andere dreigen alle middelen te verliezen. De noodzakelijke instroom van nieuwe spelers is ten koste gegaan van andere waardevolle werkingen en sluit een evenwichtige geografische spreiding uit. Bovendien leidt de daling van middelen ertoe dat de helft van de organisaties het moet redden met bedragen rond en onder de 100.000 euro. Dit is niet ernstig. Zo bouw je geen structurele werking, laat staan een werkveld op.

 

Deze daling van middelen voor het sociaal-artistieke werkveld is voor ons onaanvaardbaar. Meer nog, we zijn van mening dat het toekennen van het totaal aangevraagde bedrag zonder meer legitiem is in het perspectief van de prioritaire beleidskeuzes. Concreet gaat het over 6.3 miljoen, amper 4% van het totaal gevraagde subsidiebedrag in deze ronde, en goed voor ettelijke honderden kunstenaars en duizenden participanten die op een unieke manier het kunstenlandschap in Vlaanderen verbreden en diverser maken.

 

Tot slot geven we u mee dat er veel vragen rijzen over de bestaande beoordelingscriteria en de gevolgde procedure van advisering. We dringen erop aan dat u hierover in de nabije toekomst een ernstig debat aangaat met het kunstenveld.

 

We rekenen op geëngageerde en gedurfde beleidskeuzes voor een artistieke praktijk die zich voluit confronteert met de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw.


Hoogachtend,

 

Namens het bestuur, de personeelsleden, deelnemers, kunstenaars en sympathisanten van Ambrosia’s Tafel vzw, Bij’De Vieze Gasten, CAW Stimulans (De Figuranten), Compagnie Tartaren, D?mos vzw, Globe Aroma vzw, kleinVerhaal, Kopspel vzw, Leren Ondernemen vzw, Madam Fortuna, Murga, Platform-K, Rocsa vzw, Sering vzw, Sjarabang vzw, Tartaar vzw, Tutti Fratelli vzw, Unie der Zorgelozen, Victoria Deluxe vzw, Wit.h vzw en Zinneke vzw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50