KLEIN VERHAAL

O Parleur

Défense d'hésiter

Défense d'hésiter   Naar aanleiding van de nationale staking op 30/01/2012 een artistiek statement vanuit de culturele sector. Het kunstwerk "Défense d'afficher" van Jan Verhaeghe in de publieke ruimte als medium voor deze actie.   De werknemers van sociaal artistieke organisatie kleinVerhaal vzw ondernamen op...
Défense d'hésiter   Naar aanleiding van de nationale staking op 30/01/2012 een artistiek statement vanuit de culturele sector. Het kunstwerk "Défense d'afficher" van Jan Verhaeghe in de publieke ruimte als medium voor deze actie.   De werknemers van sociaal artistieke organisatie kleinVerhaal vzw ondernamen op maandag 30 januari 2012 in het kader van de nationale staking een stakingsactie. Er werd gekozen om op artistieke wijze te reageren op de twijfel die beleid en media zaaien rond het nut en de integriteit van het staken. Via deze actie werd mede een signaal gegeven richting kunstensector: waar bevinden kunstenaars, artistieke organisaties en de kunsten in het algemeen zich in het huidige maatschappelijk debat? Waarom lijkt het in die hoek zo stil? Allemaal aan het twijfelen?   Het werk 'Défense d'afficher', goed zichtbaar in de openbare ruimte, van kunstenaar Jan Verhaeghe werd gekozen als medium voor de stakingsactie. Het oorspronkelijke 'Défense d'afficher' werd omgevormd tot 'Défense d'hésiter' zonder onherroepelijk in te grijpen op het werk. Het proces dat Verhaeghe zelf reeds doorspartelde naar aanleiding van zijn werk 'Operatie Terra Radicalis' (2002) maakt de stakingsactie van de werknemers van kleinVerhaal vzw en het bijhorende debat extra gevoelig. Gaat de kunstenaar aan het twijfelen?

DRUKDOENERY

kleinVerhaal nam zijn intrek in de oude Brugse drukkerij Die Keure en stampt er momenteel een ontmoetings-, creatie- en werkplek voor kunstenaars en buurtbewoners uit de grond. Het project werd DRUKDOENERY gedoopt. Vooraleer deze tot de verbeelding sprekende site tegen de sloophamer aanloopt, willen we de ruimtes maximaal benutten en...
kleinVerhaal nam zijn intrek in de oude Brugse drukkerij Die Keure en stampt er momenteel een ontmoetings-, creatie- en werkplek voor kunstenaars en buurtbewoners uit de grond. Het project werd DRUKDOENERY gedoopt. Vooraleer deze tot de verbeelding sprekende site tegen de sloophamer aanloopt, willen we de ruimtes maximaal benutten en organiseren we er ateliers onder leiding van grafisch kunstenaar Anne De Loof waarbij alle uithoeken van het illustreren en de grafiek worden verkend. Iedereen kan en mag deelnemen! Dit artistieke parcours sluiten we af met een kunstenaarsboek en expositie.   Daarnaast loodsten we zowel schilders, muzikanten, juweelontwerpers, fotografen als multimedia artiesten binnen op de site. Ze vinden er allen tijdelijk onderdak, een plek om hun ding te doen. De wekelijks geopende kantine tenslotte is de ontmoetingsplek bij uitstek. De Drukdoenery kantine staat open voor alle initiatieven: optredens, weggeefwinkel, marktjes, volxkeukens, exposities. Drukdoenery is een broeihaard van sociale en artistieke nijverheid! Iedereen meer dan welkom! Je vindt ons er iedere woensdagavond vanaf 18.00u en iedere zaterdag vanaf 14.00u.    

De droom van Aziz

BAKEN