KLEIN VERHAAL

BAKEN

01.03.2012 -2013 > Bibliotheek Kris Lambert, Oostende

Voor dit project maakt kleinVerhaal vzw de verbinding tussen de sociaal-artistieke praktijk en levenslang leren in het kader van digitale geletterdheid.  Met andere woorden: vormingswerk met een groter sociaal en artistiek verhaal als leidraad met de bedoeling deelnemers te prikkelen, kennis en kunde mee te geven, nieuwsgierig te maken en goesting naar meer te doen krijgen. kleinVerhaal noemt dit project Baken.

 

De constant aanwezige dreiging van storm en overstromingen, het leven met de getijden, is het ruimer artistiek kader voor Baken. Een idee wat aansluit bij het Grundtvig leerpartnerschap River/Cities/Waterfronts.

 

De bibliotheek Kris Lambert is het labo, het epicentrum, van waaruit kleinVerhaal wil opereren. De bib als een baken in de stad van waaruit letterlijk en figuurlijk de link gelegd wordt naar het vernieuwde Zeeheldenplein, de stad Oostende en de thematiek van het leven aan het water. Het Zeeheldenplein als onderzoeksterrein voor ateliers rond fotografie en geluid onder leiding van kunstenaars Bart Gabriel en Filip Daniels. Twee parcours waar zowel artisticiteit als vorming worden verweven en die zichtbaar worden via website en blogs.

 

Baken, gestationeerd in de bibliotheek, is een ontmoetingsplek waar een diversiteit aan deelnemers mekaar tegen het lijf lopen. Een plaats waar mensen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning omtrent ICT, maar eveneens om feedback te krijgen en zelf input te geven voor het artistieke verhaal. Zowel mensen die vertrouwd zijn met het reilen en zeilen binnen de bib als ‘nieuwe’ mensen worden gerecruteerd om in te tekenen op toegankelijke ateliermomenten waarbij nieuwe skills worden verworven.

 

Baken is een project op maat van de Bibliotheek Kris Lambert, haar partners, de bezoekers en de stad Oostende.