KLEIN VERHAAL

Be-Part Atelier

Kunsteducatie

30.10.2004 - 20.12.2011 > Be-Part Atelier, Waregem

kleinVerhaal organiseerde in opdracht van de provincie West-Vlaanderen van 2004 tot en met 2011 Be-Part Atelier. Het atelier werkte projecten op maat uit in de vorm van Masterclasses, On Tour acties, workshops, steeds gekoppeld aan de actualiteit van Be-Part.

 

BE-PART (geopend 30 oktober 2004) is het platform voor actuele beeldende kunst van de provincie West-Vlaanderen. Creatie, artistiek onderzoek, ontmoeting en tentoonstelling zijn er de sleutelwoorden. Jaarlijks is er ook minstens één kunstenaar in residentie actief. kleinVerhaal zette hier een atelierwerking op poten met als doel kinderen en jongeren ervaringsgericht kennis te laten maken met de hedendaagse kunst(wereld).

 

Ontwikkelen, initiëren en stimuleren van kunsteducatieve trajecten > binnen en buiten Be-Part >speelplaatsacties in de wijde regio > ervaringsgerichte ateliers op maat voor kleuter en basisonderwijs in BE-PART > masterclasses met kunstenaars in residentie voor secundair onderwijs > intense dialoog met leerkrachten en studenten> expertise> projecten op maat

 

kleinVerhaal vatte het atelier op als een labo waarin workshoppers samen met kunstenaars 'hedendaagse kunst aan vraag en experiment onderwerpen'. Daarbij werd de lopende tentoonstelling als vertrekpunt benaderd, met de bedoeling te proeven van uiteenlopende disciplines en onderzoek te voeren naar diverse media.

 

kleinVerhaal ging met Be-Part Atelier in zee met lokale partners zoals cc De Schakel, de Academies of de Bib en deed een aanbod naar diverse doelgroepen: leerkrachten én leerlingen, TSO, BUSO, KSO, ASO, organisaties voor mensen met een beperking, lerarenopleidingen... Niet de kwantiteit maar kwaliteit van het aanbod gold als meetinstrument. Telkens opnieuw werd bij een nieuwe expositie, een nieuwe resident of een nieuwe klemtoon een ander parkoers bedacht en ontwikkeld.

 

kleinVerhaal werkte voor Be-Part Atelier samen met volgende kunstenaars: Els Opsomer, Nick Ervinck, Robin Vermeersch, Pieter Vermeersch, Eva-Maria Bogaert, Manor Grunewald, Stief Desmet, Steve Schepens, Viola Groenhart, Jan Verhaeghe, Pieterjan Ginckels, Arno Nollen, Yvan Derwéduwé...

 

Kunst- en cultuureducatieve projecten vinden sedert midden 2011 plaats onder de hoede van vzw De Batterie ipv kleinVerhaal vzw.

 


Foto's laden...
MEER INFO
Mail naar info@kleinverhaal.be

De Batterie vzw
Anne De Loof | 0473 21 18 19
anne@kleinverhaal.be | www.debatterie.be


Be-Part, Platform voor actuele kunst
Patrick Ronse | 056/62 94 10
patrick.ronse@west-vlaanderen.be