KLEIN VERHAAL

Corridor

september-oktober 2005 > Zeebrugge

Een onderzoek naar identiteit > verzamelen, aan de slag gaan en terug plaatsen > bewoners en verenigingen

In het kader van Uitblazen werd kleinVerhaal gevraagd een 'artistieke publiekstoeleider' te ontwikkelen voor families. Opzet: verenigingen en individuele bewoners uit Zeebrugge hun verhalen laten etaleren via een interactieve installatie. Ze werden uitgenodigd om zichzelf en hun passien en wereld te delen met andere buurtbewoners.

 

Een tiental zware, groene en verweerde lockers vormden het decor. Uiteenlopende presentatievormen (video, sound, pictures, theater, muziek, culinair,…) werden per subgroep aangeboden en verkend. Begeleiders van kleinVerhaal zochten samen met de diverse groepen uit hoe de lockers compatibel konden gemaakt worden met de opgediepte verhalen. Inhouden en presentatievorm werden afgestemd op elkaar en uitgebouwd.

 

Eens de verschillende groepen hun verhaal én lockers hadden klaargestoomd, werd het geheel samengebracht in een artistieke context gecreëerd door scenograaf Peter De Blieck.  Met live performances en acties werd bovendien een interactief luik aan het geheel toegevoegd. Corridor werd tenslotte gepresenteerd op de eerste zondag van oktober 2005.

 

Foto's laden...
MEER INFO
Mail naar info@kleinverhaal.be

scenograaf Peter De Blieck