KLEIN VERHAAL

Défense d'hésiter

20/01/2012 > Werfstraat, Brugge

Défense d'hésiter

 

Naar aanleiding van de nationale staking op 30/01/2012 een artistiek statement vanuit de culturele sector. Het kunstwerk "Défense d'afficher" van Jan Verhaeghe in de publieke ruimte als medium voor deze actie.

 

De werknemers van sociaal artistieke organisatie kleinVerhaal vzw ondernamen op maandag 30 januari 2012 in het kader van de nationale staking een stakingsactie. Er werd gekozen om op artistieke wijze te reageren op de twijfel die beleid en media zaaien rond het nut en de integriteit van het staken. Via deze actie werd mede een signaal gegeven richting kunstensector: waar bevinden kunstenaars, artistieke organisaties en de kunsten in het algemeen zich in het huidige maatschappelijk debat? Waarom lijkt het in die hoek zo stil? Allemaal aan het twijfelen?

Het werk ‘Défense d’afficher’, goed zichtbaar in de openbare ruimte, van kunstenaar Jan Verhaeghe werd gekozen als medium voor de stakingsactie. Het oorspronkelijke ‘Défense d’afficher’ werd omgevormd tot ‘Défense d’hésiter’ zonder onherroepelijk in te grijpen op het werk. Het proces dat Verhaeghe zelf reeds doorspartelde naar aanleiding van zijn werk ‘Operatie Terra Radicalis’ (2002) maakt de stakingsactie van de werknemers van kleinVerhaal vzw en het bijhorende debat extra gevoelig. Gaat de kunstenaar aan het twijfelen?

 

 

Update 05-02-2012

 

Veel aspecten, veel punten ter discussie zo blijkt enkele dagen na de feiten. Dat was de bedoeling van de actie en is ook de bedoeling van kunstwerken mogen we hopen. Kunst als een mechanisme van actie en reactie. Kunst als een zaak die niet zomaar in éénduidige (al dan niet wettelijke) kaders te vatten valt.

 

De actie is een reactie op het huidige maatschappelijke/politieke/economische klimaat, meer specifiek een reactie op de vertwijfeling rond de staking van 30 januari. Een actie via de kunsten, geen impulsieve vandalistische act wat ons betreft, echter weloverwogen en met respect voor de kunstenaar.

 

Vanzelfsprekend zien sommigen enkel banaal vandalisme, anderen zien er de gelaagdheid, schoonheid, humor en de maatschappelijke relevantie van in.

 

De kunstenaar werd niet op voorhand verwittigd omdat dat de meest eerlijke weg is, geen doorgestoken kaart of afgesproken strategieën die de kracht, puurheid en het spontane van het statement op voorhand ondermijnen. Vanzelfsprekend is er ironie in het spel, want de kunstenaar die eerder dergelijke strijd heeft doorworsteld krijgt een tiental jaar na datum dit nu op zijn bord. Ook daar zinnespeelt ‘hésiter’ op, de vertwijfeling van de kunstenaar, de vertwijfeling die het hele voorgaande debat in zich houdt, en de vertwijfeling dat het kunstwerk zaait.

 

Er werd gespeeld met de uitdaging en de kracht dat het kunstwerk van Jan Verhaeghe in zich draagt. Het lettertype werd gerespecteerd, het werk kan zonder zware middelen perfect in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden en aan een tweede leven beginnen.

 

Leve de twijfel!

 

 

Update 10-02-2012

 

Beste

 

Het kunstwerk 'DÉFENSE D' AFFICHER' © 2000 - op de hoek van de Werfstraat en het Ezelpoortpleintje - van kunstenaar en buurtbewoner Jan Verhaeghe werd op maandag 30 januari 2012 in het kader van een stakingsactie van enkele werknemers van de sociaalartistieke organisatie kleinVerhaal vzw "aangepakt".

Het werk werd omgevormd tot 'DÉFENSE D'HÉSITER', een artistiek antwoord en reactie op de vertwijfeling rond de nationale staking van jongstleden en een open oproep aan de kunstenaars om een standpunt in te nemen. Deze ingreep heeft - zoals te verwachten en te voorzien - voor de nodige commotie en ophef gezorgd in de buurt, de media, op beleids-niveau én binnen de kunstensector.

 

Kunstencentrum De Werf, eveneens gevestigd in de buurt nodigde beide partijen uit. Na een constructief overleg zijn de kunstenaar Jan Verhaeghe en de werknemers van kleinVerhaal vzw tot een minnelijke schikking gekomen : het kunstwerk moet en zal in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. De restauratiewerken vatten eerstdaags aan.

 

Op 1 mei, Feest van de Arbeid, zal het gerestaureerde kunstwerk feestelijk worden onthuld en door de kunstenaar aan de Gemeenschap worden geschonken. Kunstencentrum De Werf volgt de verdere ontwikkeling van dit "vergelijk" verder op.

 

De mensen van kleinVerhaal vzw, Jan Verhaeghe en kunstencentrum De Werf hopen u op dinsdag 1 mei om 11.30 uur te mogen verwelkomen. Er wordt gezorgd voor drank en spijzen én aangepaste muziek.

Maar vooral wordt u uitgenodigd om de gelegenheidstoespraak bij te wonen van Reinhilde Decleir.

 

Met vriendelijke groeten

Jan Verhaeghe, kunstenaar

Hans Dewitte, kleinVerhaal vzw

Jan Denolf, Kunstencentrum De Werf

 

 

Update 01-03-2012

 

De restauratiewerken werden aangevat! Een wit transparant zeildoek met de tekst 'this object may be reproduced without permission of the artist! (c) Jan Verhaeghe, 2012' en het 'object censuré symbool met copyleft teken, werd boven het aangetaste werk 'Défense d' Afficher' opgespannen.  

 

Het kunstwerk 'DÉFENSE D' AFFICHER!' © 2000 - op de hoek van de Werfstraat en het Ezelpoortpleintje - van kunstenaar en buurtbewoner Jan Verhaeghe werd op maandag 30 januari 2012 in het kader van een stakingsactie van enkele werknemers van de sociaalartistieke organisatie kleinVerhaal vzw "aangepakt".

 

Het werk werd omgevormd tot 'DÉFENSE D'HÉSITER', een artistiek antwoord en reactie op de vertwijfeling rond de nationale staking en een open oproep aan de kunstenaars om een standpunt in te nemen. Deze ingreep heeft - zoals te verwachten en te voorzien - voor de nodige commotie en ophef gezorgd in de buurt, de media, op beleidsniveau én binnen de kunstensector. Kunstencentrum De Werf, eveneens gevestigd in de buurt nodigde beide partijen uit. Na een constructief overleg zijn de kunstenaar Jan Verhaeghe en de werknemers van kleinVerhaal vzw tot een minnelijke schikking gekomen: het kunstwerk moet en zal in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. De restauratiewerken zijn vorige woensdag 29 februari 2012 - net een maand na de 'DÉFENSE D'HÉSITER'-actie - aangevat.

 

Medewerkers van Kunstencentrum De Werf en van kleinVerhaal vzw hebben samen met de kunstenaar een zeildoek gespannen voor het originele kunstwerk en de'wake up call' van 30 januari laatstleden.

Het zeildoek zal het kunstwerk tot aan de volledige restauratie beschermen en is een nieuw tijdelijk werk van Jan Verhaeghe. Hierin stelt hij zijn ideeen over kunst in de openbare ruimte, de relatie tussen kunstenaar/kunstwerk/kijker en de begrippen copyright en copyleft scherp.

 

Op 1 mei, Feest van de Arbeid, verdwijnt het zeildoek en zal het gerestaureerde kunstwerk feestelijk worden onthuld en door de kunstenaar aan de Gemeenschap worden geschonken.