KLEIN VERHAAL

Enter Festival

Sociaal Artistieke Piraterij

10.11.2010 - 14.11.2010 > Diverse lokaties Brugge

ENTER kaapt een plaats weg in de schoot van het stadsfestival 'Brugge Centraal'
ENTER presenteert een staalkaart van het sociaal-artistiek werk in Vlaanderen: beeldend werk, muziek,
theater, performance, ...
ENTER creëert een platform waarop ontmoetingen tussen kunstenaars, publiek, deelnemers, partners en
beleid ontluiken

ENTER bougeert en confronteert

 

 

PIONIERSWERK

 

Van woensdag 10 november t.e.m zondag 14 november 2010 vond in Brugge voor de eerste maal het sociaal-artistiek festival ENTER plaats, op initiatief van de Brugse sociaal-artistieke werking kleinVerhaal en met ondersteuning van Démos vzw en Brugge Centraal.

 

Het festival bood een brede waaier aan hedendaags sociaal-artistiek werk in Vlaanderen. Bij een sociaal-artistiek project werken deelnemers uit alle geledingen van de maatschappij procesmatig en onder professionele begeleiding aan een artistiek product, zij het theater, dans, beeldend werk, etc. Aan de grondslag hiervan ligt de overtuiging dat cultuur iets is van en voor elk mens en iedereen het recht heeft zijn of haar cultuur vorm te geven. De artistieke vertaalslag naar een volwaardig eindproduct is hier essentieel, de sociale onderbouw en de aandacht voor proceswerk is dat evenzeer.

 

LABO's

 

Voor deze eerste editie van ENTER werd niet enkel gekozen voor een aanbod van afgewerkte voorstellingen, maar ook resoluut voor 'ontmoeting' en processen tussen deelnemers, publiek, kunstenaars, organisaties, sectoren én beleidsmakers. ENTER programmeerde theater, dans, muziek, beeldende kunst, zette nieuwe creaties en experimenten op poten in de Labo's (Beeldend, Theater, Kids & Reporters) en organiseerde interventies in de openbare ruimte, stadswandelingen en een debat.

 

 

RANDPROGRAMMA

 

Daarnaast werd een boeiend randprogramma voorzien: een dagelijks forum, Late Nights en het Bal Populaire, én de mogelijkheid voor organisaties en deelnemers om te overnachten. Op ENTER maakte je kennis met hen die een gezicht geven aan de sociaalartistieke praktijk Vlaanderen. Een kunstpraktijk die met twee voeten in de veranderende maatschappij staat en het engagement niet schuwt.

 

 

ORGANISATIE


Het initiatief voor ENTER komt van de Brugse sociaal-artistieke werking kleinVerhaal en Démos vzw, kenniscentrum en steunpunt voor de sociaalartistieke praktijken in Vlaanderen. KleinVerhaal neemt de eigenlijke productie in Brugge op zich, Démos vzw ondersteunt op vlak van visievorming, communicatie en promotie.


Deze eerste editie van ENTER vindt plaats in de schoot van het stadsfestival
Brugge Centraal, met steun van stad Brugge en BruggePlus. De artistieke stuurgroep, verantwoordelijk voor de programmatie, werd samengesteld uit vertegenwoordigers van Wit.h, De Figuranten, 'bij De Vieze Gasten, Antigone en BruggePlus.

 

TOEKOMST

 

ENTER wordt een tweejaarlijks festival van de sociaal-artistieke praktijk. In de coulissen wordt ondertussen hard gewerkt aan een tweede editie. Noteer alvast  ENTER GENT (16-24 maart) in uw agenda!