KLEIN VERHAAL

Mobiel XL - Torenhof

01.12.2008 - 31.01.2009 > Torenhof, Waregem

Samen met kunstenaar Yvan Derweduwé streek Mobiel XL neer in de wijk Torenhof in Waregem. Opnieuw werden valiezen uitgedeeld in de wijk. Wijkbewoners staken hun eigenheid in de koffers. De totaliteit aan valiezen gaf een mooi overzicht van wat leeft in de wijk en sloeg onverwachte bruggen tussen de wijkbewoners. Het betekende de aanzet voor een reeks boeiende ontmoetingsmomenten. Rode draad doorheen deze Mobiel XL was het 'weggaan, reizen, thuiskomen, vertrekken, achterlaten', gesymboliseerd door de valiezen van Yvan Derweduwé. Daarnaast dook de 'Torenhof-briefschrijver' op, hij kroop in zijn pen en vroeg alle bewoners om één dag uit hun leven te beschrijven. Mooie, trieste, ontroerende, verrassende antwoorde volgden.

 

 

 Buurtbewoner van het Torenhof,

 

Deze brief zal u waarschijnlijk verbazen, wij kennen elkaar nog niet. Ik ben hier nog maar pas, maar heb al vele indrukken.

Gedurende mijn eerste weken hier in het Torenhof werd ik alvast verrast door de grote en kleine verhalen in de valiezen. Na een bezoek aan de 'valiezententoonstelling' in de Mobiel XL deelt u wellicht mijn mening.

Het Torenhof is een wijk met bijzondere mensen, liefst van al zou ik met u een gesprek houden. Echter mijn verblijf hier is tijdelijk en maakt de duizend gesprekken die hiervoor nodig zijn onmogelijk. Dit is jammer maar bracht me op een idee.

Als u nu eens in de pen kruipt en 1 dag uit uw dagelijkse leven omschrijft. Laten we maandag 22 december nemen, die avond beschrijft u de alledaagse dingen van die maandag. Welk werk deed u? Wat hebt u gegeten? Welke vrienden zag u? Welke kleren droeg u? Misschien deed u ook iets speciaals?

Na het schrijven van de brief kunt u deze posten in de brievenbus van Mobiel XL. Dat is de rode box op de hoek van de Roger De Backerstraat & de Albert Servaeslaan. Indien u zelf niet tot bij de brievenbus geraakt kunt u wellicht een buur aanspreken om dit voor u te doen en dit ten laatste op woensdag 24 december.

Zo vormen alle brieven van alle buurtbewoners samen, de brief van Het Torenhof aan de Toekomt. Wedden dat ze daar in de toekomst Het Torenhof zullen zien als een groep bijzondere buurtbewoners. Ik beloof u om de brief zorgvuldig te lezen en persoonlijk te beantwoorden, als u tenminste uw naam en adres onderaan de brief vermeldt.


Vriendelijke groeten,

De briefschrijver

 

 

Een korte greep uit Mobiel XL Waregem Torenhof:

Valiezententoonstelling - Minivoetbaltornooi met wisselbeker- Kindertheater Kattepels- Grand Diner - Reisverhalenavond - Brievenexpo - Moskeebezoek...Slotfeest!


 

Mobiel XL Waregem is een project van kleinVerhaal i.s.m. Vlaamse Gemeenschap - SOM - OCMW Waregem - Stad Waregem - Samenlevingsopbouw - BE-PART - Koning Boudewijnstichting – Wijkcomité Torenhof - Helpt Elkander

Foto's laden...
MEER INFO
Mail naar info@kleinverhaal.be

www.yvanderweduwe.com