KLEIN VERHAAL

De Stroatelopers

5.01.2010 - 30.06.2010 > Oostende

In 2010 stelde de straathoekwerking Oostende een 'daklozenvoetbalploeg' samen met als ambitie deel te nemen aan de 'Homeless Cup', een organisatie van 'Open Stadion'. Vrij snel werden onder de daklozen spelers gerekruteerd en een ploeg samengesteld. Naast de ploeg ontstond er een groepje fanatieke supporters, evenzeer mensen uit de doelgroep van de straathoekwerking. Die vaste kern aan supporters zakte wekelijks af naar de training en trokken mee naar de diverse matchen om "hun spelers" aan te moedigen.

 

Vanuit die groep supporters ontstond de vraag naar meer... ze wilden 'iets doen' voor hun ploeg.

Op deze vraag lanceerde kleinVerhaal het idee om een low budget film te maken: supporters via een aantal ateliermomenten een basic filmopleiding aanbieden om daarna samen met hen het woelige parcours van 'de stroatelopers' in beeld te brengen. kleinVerhaal vroeg videokunstenaar Karen Dick het traject artistiek te leiden als kunstenaar in resident.

 

Het eindresultaat werd een ontroerend filmisch document, een moeilijke evenwichtsoefening tussen wedstrijdverslagen ('alle matchen moeten er zeker in !!!'), ontmoetingen en portret. De prent is een verzameling aan impressies over een eigenzinnige en kwetsbare groep, letterlijk op de rand van onze maatschappij. Hun trots, emoties en broos bestaan gefilmd door hun eigen partners in crime.

 

Via deze productie voerde kleinVerhaal tevens een onderzoek naar de haalbaarheid van samenwerkingsverbanden tussen de kunsten, de welzijnssector en de voetbalwereld.

MEER INFO
Mail naar info@kleinverhaal.be

Straathoekwerking
Maarten Hostyn
straathoekwerk@oostende.be


Open Stadion